36i6.pl
jaworzynakrynicka.pl
gubalowka.4bramps.com
360mag.pl
jibbinfo.pl
deska.pl
vimo.pl
 
roninsnowboards.com
ski2die.pl
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SNOWPARKU

1. URZĄDZENIA W OBRĘBIE SNOWPARKU PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY JEŻDŻĄCE NA DESKACH SNOWBOARDOWYCH I NARTACH FREESTYLOWYCH.

2. UCZESTNICY KORZYSTAJĄ ZE SNOWPARKU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

3. NA JEDNYM URZĄDZENIU MOŻE JEŹDZIĆ MAKSYMALNIE 1 OSOBA.

4. JAZDA BEZ PEŁNEGO ZABEZPIECZENIA, W TYM: KASKU, OCHRANIACZY NA GOLENIE, KOLANA, ŁOKCIE, NADGARSTKI I KRĘGOSŁUP JEST ZABRONIONA.

5. JAZDA I UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ SNOWPARKU POD WPŁYWEM ALKOHOLU I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH JEST ZABRONIONA.

6. OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA, MOGĄ KORZYSTAĆ ZE SNOWPARKU WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH.

7. CHODZENIE PO URZĄDZENIACH, PRZEBYWANIE W STREFIE NAJAZDÓW ORAZ ZESKOKÓW Z URZĄDZEŃ JEST ZABRONIONE.

8. JAZDA NA DESCE SNOWBOARDOWEJ I NARTACH FREESTYLOWYCH JEST SPORTEM NIEBEZPIECZNYM. PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE ELIMINUJE W CAŁOŚCI RYZYKA URAZÓW.

9. RYZYKO ZWIĄZANE Z AMATORSKIM I WYCZYNOWYM KORZYSTANIEM ZE SNOWPARKU PONOSI KORZYSTAJĄCY, W ZWIĄZKU Z CZYM PRODUCENT URZĄDZEŃ FIRMA 4b I WŁAŚCICIEL TERENU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ZARÓWNO NA OSOBIE JAK I NA MIENIU, WYNIKŁE Z NIEZGODNEGO Z NINIEJSZYM REGULAMINEM UŻYTKOWANIA SNOWPARKU, JAKO ZWIĄZANE Z RYZYKIEM SPORTOWYM.

10. TRZY PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO I SPRAWNEGO KORZYSTANIA Z PARKU:

I. SPRAWDŹ ZANIM SKOCZYSZ:

- zanim przystąpisz do jazdy zwróć szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia,

- potraktuj pierwszy zjazd jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci zaznajomić się z terenem,

- nie skacz na oślep i używaj ochraniaczy.

II. DOSTOSUJ SIĘ SPOKOJNIE:

- bądź świadomy swoich ograniczeń i zjeżdżaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności,

- zorientuj się co do zmian w budowie parku,

- nie planuj żadnych zmian w swoim przejeździe jeśli nie posiadasz wystarczających umiejętności i doświadczenia.

III. SZACUNEK ODPŁACAJ SZACUNKIEM:

- szanuj teren i pozostałych uczestników,

- teren parku jest dostępny dla każdego zawodnika niezależnie od sprzętu ani zdolności,

- czekaj na swą kolej i start,

- pamiętaj aby zawsze szybko uprzątnąć obszar lądowania,

- dostosuj się do znaków i stój z dala od obszarów na których odbywają się przejazdy zawodników.

PAMIĘTAJ!!!

NIC NIE CHRONI PRZED UPADKIEM Z URZĄDZEŃ

NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI

NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA

UWAŻAJ NA TEGO, KTÓRY JEST PONIŻEJ

TELEFONY ALARMOWE:

GOPR / TOPR 601 100 300 lub 985

Pogotowie ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Numer ratunkowy 112

www.4bramps.com www.jibpark.com www.jibpark.pl